Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak získat jezdeckou licenci?? (ZZJV)

23. 7. 2008

CO JE TO ZZJV ???

Určitě ses už někdy setkala se zkratkou ZZJV a jestli se budeš chtít účastnit ofocialních jezdeckých závodů pořádaných ČJF (Českou jezdeckou federací), budeš muset ZZJV i absolvovat. A co že tahle čtyří písmenka vlastne znamenají?? Zkoužky základního výcviku jezdce. Úspěšné složení ZZJV je jednou z podmínek pro získání jezdecké licence, která tě pak bude opravňovat ke startu na oficiálních závodech. Ale aby to nebylo tak jednoduché, kromě všeobecných zkoušek existují zkoužky pro jednotlivé disciplíny jezdeckého sportu sdruženého pod FEI (Mezinárodní jezdeckou federací). Máme tedy ZZJV všeobecné. když je jezdec složí, obdrží licenci, se kterou může strartovatna závodu ve drezuře, parkuru a všestrannosti. Dál existují ZZJV-E, to jsou zkoušky pro získání jezdecké licence pro vytrvalostní ježdění (endurance), ZZJV-A - zkoužky pro jezdce spřežení, ZZJV-R - zkoužky pro reiningovou licenci (westernová drezura, ZZJV-V pro voltiž a nakonec ZZJV-P neboli zkoužky základního výcviku jezdce pony.

ZZJV VŠEOBECNÉ A PONY..

My se podívámw blíž na ZZJV všeobecné a ZZJV-P (pony). Důležité je, v jakém věku se může uchazeč ke zkouškám nejdřív přihlásit. Po všeobecnou licenci (ZZJV) je to 12 let, pro licenci (ZZJV-P) je to 8 let. Po absolvování ZZJV-P dostane uchzeč Licenci jezdce pony, se kterou se může účastnit speciálních závodů vypisovanýchpro pony jezdce (drezura,parkur). Ke zkouškám přihlašuje zájemce ..subjekt´´, tj. jezdecký klub, oddíl registrovaný v ČJF, kterého musí být uchazeč o licenci členem. Další podmínkou je zaplacení poplatku Oblasti ČJF - podle místa, kde se zkoušky konají. Termíny a místa zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách ČJF - www.cjf.cz

Z ČEHO SE ZZJV SKLÁDAJÍ???

Všechny ZZJV se skládají z části praktické a z části teoretické. Praktická část se pro všeobecnou zkoužku i pony zkoužku skláda ze tří disciplín - parkur, drezura a předvedení koně. Teoretická část obsahuje test ( varianty ABC ) ze základních znalostí z chovu koní, péče o koně, organizace a pravidel jezdeckého sportu. Pro složení ZZJV musí uchazeč úspěšně složit všechny části zkoužky. V případě, že se nepovede část z praktické zkoužky, musí adept na jezdeckou licenci bohužel složit celou praktickou část znova (parkur,drezura i předvedení) a to nejdřív za 6 měsíců od neúspěšného pokusu. Ale pokud měl u pořádku test (teoretickou část zkoužky), pak už ho nemusí znova opakovat. Pokud se naopak nepovede test a praktickou část uchazeč absolvoval úspěšně, opakuje jenom test - a to nejdřív za 1 měsíc. neúspěšnou část je potřeba opravit nejpozději do 2 let, jinak se dělá znova celá zkouška. Po úspěšném absolvováním ZZJV obdrží adept protokol o vykonání zkoušek. Ten pošle jeho ,,subjekt´´( klub,oddíl )spolu s 1 pasovou fotografií, poplatkem za vystavení licence a žádostío vystavení licence jedzce na sekretariát příslušné Oblasti ČJF, kam patří ,,subjekt´´ a tam mu konečně Licenci vystaví.  A pak už hurá na závody.

 

TESTÍK NA KONEC ;-D

A na závěr opravdu malý testík jako příprava na teoretickou čáat (většinu odpovědi najdete v textu) :

1). Jaká je zkratka mezinárodní h¨jezdecké federace???

2). Kdo organizuje jezdecký sport v ČR???

3). Vyjmenuj disciplíny jezdeckého sportu FEI ???

4). Co potřebuje jezdec pro start na oficiálních závodech???

5), Od kolika let je možné skládat ZZJV ???

Odpovědi:

1). FEI
2).ČJF
3).Parkur, Drezura, Všestrannst ( military ), vytrvalost ( endurance ), voltiž, spřežení   
( vozatajství ), reining, parajezdectví ( jezdectví postižených ), - tj. 8 disciplín
4). Licence jezdce (pro odpovídající disciplínu - pro parkur, drezuru, všestrannost je to licence všeobecná)
5). ZZJ-P od 8 let, ZZJV všeobecná od 12 let.. :D

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář